Myslivost, vlastní honitba

Vykonáváme právo myslivosti ve vlastní uznané honitbě, ve které převládá především zvěř srnčí a černá.

Zájemcům nabízíme poplatkový individuální lov nebo lov s průvodcem na srnčí zvěř i naháňku na černou zvěř v naší honitbě. V případě potřeby zajistíme také dopravu ulovené zvěře a preparaci trofejí.