Těžební činnost

Zabýváme se těžbou dřevní hmoty nejen ve vlastních lesních porostech. Disponujeme personálem kvalifikovaným pro těžbu a přiblížení dřeva.

Provádíme mýtní, předmýtní i nahodilou těžbu dřeva v lesních porostech, manipulaci a přiblížení dřeva traktorem, koněm i harvestorovou technologií.