Pěstební činnost

Zajišťujeme veškerou pěstební činnost na lesním majetku prostřednictvím vlastních zkušených zaměstnanců, místních živnostníků a oborových firem.

Vlastníkům lesů nabízíme provedení lesních pěstebních prací jako jsou např. zalesňování, ožínání, ochrana sazenic proti škůdcům, probírky a prořezávky atd. Zajistíme výsadbu nových kultur na pasekách po mýtní těžbě.